Xây dựng bệnh xá cho ngư dân và chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa

Xây dựng bệnh xá cho ngư dân và chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa
Chi tiết