Tài Trợ Xây Dựng Cổng Trường THPT Bến Tre

Đây là nơi Chủ tịch Lê Tự Minh đã từng học trong suốt  thời gian cấp ba của mình. Ngôi trường có lịch sử hơn 60 năm hoạt động. Toạ lạc tại Đường Nguyễn Văn Cánh, Tỉnh Phú Hưng, Thành phố Bến Tre.

Tài Trợ Xây Dựng Cổng Trường THPT Bến Tre
Chi tiết