Vũng Tàu

Địa điểm
Thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu
Diện tích
40 căn (1,18 ha)
Vốn đầu tư
12 tỷ đồng
Nhà đầu tư
IMG
Vũng Tàu
Chi tiết