Dự Án Khu Dân Cư Bà Rịa

Xây nhà để bán tại Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (đã bán xong năm 2010).

Địa điểm
Thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu
Diện tích
40 căn (1,18 ha)
Nhà đầu tư
IMG
Dự Án Khu Dân Cư Bà Rịa
Chi tiết