Khu Công nghiệp
Cầu cảng Phước Đông

Bắt đầu khai thác vào tháng 10/2019.

Địa điểm
Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Diện tích
1.490.000 m2
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần IMG Phước Đông
Kiến trúc
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Thừa Thiên Huế
Khu Công nghiệp
Cầu cảng Phước Đông
Chi tiết