Khách sạn 5 sao Pullman tại Melbourne

Địa điểm
300 City Road, Southbank, Melbourne
Diện tích
Dự án khách sạn 5 sao Pullman 400 phòng tại 300 City Road, Southbank
Nhà đầu tư
Công Ty Cổ Phần AIMG
Khách sạn 5 sao Pullman tại Melbourne
Chi tiết