Dự án khu dân cư Petro Quảng Ngãi

Xây nhà để bán tại Thành phố Quảng Ngãi (đã bán xong năm 2009).

Dự án khu dân cư Petro Quảng Ngãi
Chi tiết