Kho cảng dầu khí

Công ty trực tiếp đầu tư và vận hành hệ thống cầu cảng, hệ thống kho chứa và cung cấp nhiên liệu LPG tại Bến Lức Long An năm 2009 (đã chuyển nhượng 100% cổ phần năm 2017).

Kho cảng dầu khí
Chi tiết