Dự án tòa nhà chung cư thương mại 40 tầng 448 Nguyễn Tất Thành

Địa điểm
448 Nguyễn Tất Thành, Tp HCM
Diện tích
Tòa nhà chung cư thương mại 40 tầng
Dự án tòa nhà chung cư thương mại 40 tầng 448 Nguyễn Tất Thành
Chi tiết