Dự án khu dân cư Trường Xuân

Xây nhà để bán tại Thành phố Quảng Ngãi (đã bán xong năm 2014).

Dự án khu dân cư Trường Xuân
Chi tiết