An Cựu City

Địa điểm
Phường An Đông, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Diện tích
32.33 ha
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế
Ngày hoàn thành
14/05/2017
An Cựu City
Chi tiết

 KHU ĐÔ THỊ ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM