Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"

Do hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng. [caption id="attachment_3223" align="alignnone" width="525"] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"[/caption]

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"
Chi tiết