Quantity | 01

Place | HCM city

End date | 01/01/2019

(Tiếng Việt) Liên Hệ | (Tiếng Việt) tuyendung@img.vn

Quantity | 02

Place | HCM city

End date | 01/01/2019

(Tiếng Việt) Liên Hệ | (Tiếng Việt) tuyendung@img.vn

Quantity | 01

Place | Hue city

End date | 01/01/2018

(Tiếng Việt) Liên Hệ | (Tiếng Việt) tuyendung@img.vn

(Tiếng Việt) Số lượng | (Tiếng Việt) 01

(Tiếng Việt) Địa điểm | (Tiếng Việt) Tp. HCM

(Tiếng Việt) Thời hạn | (Tiếng Việt) Đang Tuyển

(Tiếng Việt) Liên Hệ | (Tiếng Việt) tuyendung@img.vn

POSITION 01
IMG HCM

Trách nhiệm:

 • Gặp gỡ với các kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thầu liên tục liên quan đến các mục tiêu và tiến độ dự án.
 • Quản lý và thúc đẩy các trang web và các đội.
 • Đảm bảo tất cả các thiết bị cần thiết có sẵn trên trang web.
 • Đảm bảo chi phí ngân sách liên quan đến tiền lương, nhà thầu, vật liệu và thiết bị không được vượt quá.
 • Phê duyệt yêu cầu mua hàng.

Yêu cầu:

 • Cử nhân Kinh tế / Ngoại thương hoặc chuyên ngành liên quan
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 3-4 năm làm vị trí quản lý
 • Lệnh Godd của tiếng Anh, cả văn bản và lời nói
 • Outstangding kỹ năng giao tiếp và đàm phán
 • Có tầm nhìn chiến lược trong việc lập kế hoạch và phân phối tải từ
 • Kỹ năng MS Office tốt (Word, excel, Power point)

Quyền lợi

 • Bảo hiểm
 • Đi du lịch
 • Tiền thưởng
 • Đào tạo
 • Chăm sóc sức khỏe