Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về văn hóa IMG, nhưng tựu trung lại nó là các giá trị mà các thế hệ thành viên của công ty tạo dựng nên và nó ảnh hưởng đến cách hành xử của các thành viên trong toàn hệ thống IMG.

 

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc IMG -

động viên và trao huy hiệu IMG cho CBNV

Trong thời buổi kinh tế toàn cầu như hiện nay, IMG hiểu rằng các công ty/ doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh tiềm lực về vốn, công nghệ, nhân lực, tài sản… mà còn cạnh tranh và chiến thắng nhau bằng văn hóa doanh nghiệp. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu thành lập, khái niệm và phạm trù “Văn hóa IMG” đã được các cổ đông sáng lập, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc quan tâm và phát triển.

 

Theo đó, mỗi một thành viên của IMG được mời gọi tham gia vào việc đặt nền móng cho văn hóa IMG; văn hóa IMG không đơn thuần chỉ là hoạt động phong trào bề nổi mà còn là phần chìm với sức lan tỏa mạnh mẽ; và những giá trị văn hóa của IMG là tài sản vô giá mà chúng tôi sử dụng để kiến tạo truyền thống công ty.

 

Gần 05 năm hình thành và phát triển, IMG đã tạo dựng được một nền văn hóa doanh nghiệp riêng. Ở đó, mỗi cá nhân được làm việc trong môi trường thân thiện, giúp phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân; CBNV IMG đoàn kết, lao động sáng tạo hướng tới mục tiêu chung đưa IMG thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và hướng ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó là kết quả của sự nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng cởi mở, chia sẻ, rõ ràng, cùng đồng tâm hiệp lực để xây dựng và phát triển văn hóa công ty,

Ông Võ Đông Tùng - Giám đốc Điều hành IMG -trao tặng

12 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống thiên tai lũ lụt miền Trung

 

Ngoài ra, những hoạt động văn hóa, hoạt động từ thiện, cứu trợ mà IMG đã chia sẻ cộng đồng trong suốt những năm qua đã giúp khơi dậy tình đoàn kết, những giá trị nhân văn truyền thống trong mỗi con người. IMG luôn coi đó là trách nhiệm xã hội xuyên suốt của mình. Do vậy, trong những năm qua, các hoạt động xã hội từ thiện trên mọi miền đất nước luôn có sự chung tay, góp sức của IMG, với số tiền lên đến chục tỷ đồng.

 

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động. Ngay từ khi thành lập, IMG đã nhìn nhận con người là tài sản quý giá nhất, là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp,  nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

 

Từ nhận thức đó, IMG đã có những chiến lược xây dựng, đào tạo và quản lý nhân sự một cách bài bản và khoa học, tạo thành một thể thống nhất. IMG đã hết sức chú trọng việc xây dựng môi trường làm việc, chính sách lương, khen thưởng cho CBNV cũng như công tác tuyển dụng và đào tạo người lao động, đồng thời IMG cũng ban hành những chính sách cụ thể, khuyến khích sự đóng góp công sức của từng người.

 

Với những chính sách hợp lý đó nên IMG  luôn có những con người cụ thể và tài năng để điều hành lãnh đạo, là công ty có nguồn nhân lực tương đối dồi dào và hoàn hảo, trong đó đội ngũ có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao.

 

Ban Giám đốc lMG luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa công ty và đời sống CBNV