THÀNH LẬP
 
  • Giấy Chứng nhận kinh doanh: 0305358181 do sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/12/2007 với tên Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Long (VLI).
  • Ngày 10/09/2010, đăng ký đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG).
  • Thành viên sáng lập: Ông Lê Tự Minh
  • Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng).
  • Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2010: 2.300.000.000.000 VND (Hai ngàn ba trăm tỷ đồng).

 

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

 

  • IMG hoạt động với mô hình là một công ty quản lý quỹ vào chính các dự án, các công ty con của mình với mục đích hội tụ sức mạnh các công ty đơn lẻ thành một công ty mạnh.

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

( click để xem nội dung)

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG